Historia

Skadekonsult AB bildades i mitten av 1960-talet och reglerade inledningsvis C.A.R-skador, d.v.s. allriskskador inom byggnadsindustrin, en typ av risk som på den tiden i princip inte gick att försäkra i Sverige.

Under årens lopp har verksamheten utvecklats och en rad specialister och skadeexperter har knutits till företaget. 

Även branschen generellt har under åren vuxit med fler och fler fristående skaderegleringsföretag på marknaden. Detta gynnar vår sektor i allmänhet och sporrar oss i synnerhet att bli ännu bättre och effektivare. Det finns idag många som kallar sig skadekonsulter, men det finns endast ett Skadekonsult AB.

Skadekonsult AB är privatägt, vilket borgar för oberoende och opartiskhet utan ägarintressen från försäkringsindustrin. Nuvarande ägare driver företaget sedan 1983. 

Samarbetspartners

Internationellt samarbetar vi med McLarens respektive Context International som är två skaderegleringsföretag med kontor i drygt 80 länder.

Via våra internationella kontakter kan vi därmed erbjuda skaderegleringsservice över i stort sett hela världen. 

Omvänt mottar vi även via våra internationella samarbetspartners uppdrag från utländska försäkringsgivare rörande exempelvis internationella företag och industrier med risker i Sverige och i övriga Norden. 

Våra medarbetare

Skadekonsult ABs medarbetare - som består av jurister, ingenjörer och ekonomer - har samtliga mångårig erfarenhet som skadereglerare och besiktningsmän. 

Flera är medlemmar i och godkända av Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter, SFOS, samt är FUEDI ALEA. 

En FUEDI ELAE är en oberoende skadeexpert som uppnått högsta erkännande av FUEDI (the European Federation of Loss Adjusting Experts)  för ”kunskap, kompetens och professionalism”.