Vårt uppdrag

Uppdragen omfattar de flesta skadetyper, såväl egendom som ansvar, marina som non-marina. Vi hanterar person-, sak- och rena förmögenhetsskador, även rättsskyddsfrågor, förmögenhetsbrott, regresser samt andra specialuppdrag och utredningar inom försäkringsområdet.

Huvudområdet är inom företag, industri och entreprenad men även uppdrag inom den civila/privata sektorn kan förekomma.

All skadereglering hanteras centralt på vårt kontor på Stora Essingen i Stockholm som också täcker besiktningsuppdrag huvudsakligen i Svealand. För besiktningar i syd har vi representation i Göteborg, Malmö, Jönköping och Örebro samt i norr i Umeå och Luleå. Därtill har vi samarbete med besiktningsingenjörer på ett 15-tal orter i Sverige i övrigt.  

Ett typfall kan innebära att vi får ett uppdrag från ett försäkringsbolag att hantera ett visst skadeärende. Vi kontaktar försäkringstagaren samt eventuell motpart/skadelidande och utför en skadebesiktning. Vi värderar den uppkomna skadan och utifrån gällande försäkringsvillkor avger vi en opartisk rekommendation till försäkringsbolaget hur vi anser att skadan ska regleras.

Under hela skadeprocessen har vi kontakt med försäkringstagaren/skadelidande som har möjlighet till återkoppling och synpunkter. Eftersom vår slutrapport till försäkringsbolaget är utformad som en rekommendation är det försäkringsbolaget som fattar slutligt beslut i ersättningsfrågan.

Denna typ av fristående skadehantering är vanligt förekommande utomlands och tillämpas alltmer även i Sverige.